fbpx Skip to main content

Het is cruciaal dat de maatschappij in haar geheel voordelen kan halen uit technologieën die vallen en ziektes kunnen helpen voorkomen, en zelfs de verspreiding van virussen en bacteriën kunnen beperken.

Volgens Artsen Zonder Grenzen zijn er tegen het einde van juni dit jaar 6200 patiënten in de thuiszorg gestorven aan COVID-19, goed voor 64% van alle Covid-19 doden in België. Daarnaast stierven er ongeveer 15,130 mensen aan coronaire hartziekte in België in 2018. Dit betekent dat 16,54% van alle sterftegevallen in België een gevolg zijn hartziektes. Op een grotere schaal zijn hart- en vaatziektes de oorzaak van 3,9 miljoen sterftegevallen in heel Europa, wat neerkomt op 45% van alle sterftegevallen in Europa.

Met deze feiten en cijfers is de nood aan een oplossing om onregelmatige gezondheidspatronen in een vroeg stadium op te sporen een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg.

Het voorkomen van vallen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is vallen verantwoordelijk voor 40% van alle sterftegevallen met een letsel. Valpartijen kunnen breuken, hospitaalopnames en een verlaagde levenskwaliteit veroorzaken. Vallen wordt ook vaak beschouwd als een bijkomende reden voor opname in een verpleeghuis en kan een indirecte reden van overlijden zijn als een persoon niet terug op kan staan van de vloer en zo niet om hulp kan vragen. Meer dan 12 uur op de vloer liggen gaat gepaard met doorligwonden, uitdroging, onderkoeling, longontsteking en uiteindelijk een hogere sterftekans. Het voorkomen van de gevolgen van zulke valpartijen moet een vanzelfsprekend onderdeel van een zorgsysteem zijn van verpleeghuizen en ziekenhuizen. Ons Watcherr Distress System heeft een geïntegreerde detectie voor vallen binnen de draagbare technologie. Als een gebruiker valt en 30 seconden op de grond blijft liggen, wordt er automatisch een noodoproep geactiveerd en wordt de dichtstbijzijnde zorgverlener gewaarschuwd om de patiënt/bewoner te helpen. Deze technologie zorgt voor algemene veiligheid en zorg voor de patiënt en geeft familieleden en personeel gemoedsrust.

Het beperken van ziektes

Het verminderen van het risico op ziekte bij ouderen is van belang om het sterftecijfer in verband met virale en bacteriële infectie te doen dalen. Volgens het Nationaal Centrum voor Biotechnologische Informatie wordt ziekte veroorzaakt door verschillende virale respiratoire ziektekiemen bij de oudere bevolking steeds meer herkend. Griep en het respiratoire syncytiale virus (RSV) zijn vaak de voornaamste boosdoener van ziektes in de lagere luchtwegen. Algemeen zijn virussen betrokken bij 13% tot 31% van de ziektes bij lagere luchtwegen bij oudere volwassenen, en daarom het tegengaan van dergelijke ziektes van belang om het sterftecijfer bij de ouderen te verbeteren. Het Watcherr Distress System kan helpen bij het tegengaan van deze ziektes dankzij zijn mogelijkheid om belangrijke gegevens op te slaan. Bezoekers, personeel en bewoners/patiënten kunnen worden gevolgd; zo weten we wie er in contact gekomen is met wie. Zo kunnen zorgverleners informatie krijgen van alle contacten op een bepaalde plaats, waardoor de verspreiding van ziektes zoals griep en Covid-19 wordt voorkomen. Als iemand met COVID-19 gediagnosticeerd wordt, kan er een gedetailleerde lijst opgesteld worden van mensen die elkaar de afgelopen 14 dagen hebben ontmoet. De lijst bevat specifieke details zoals de naam, locatie van de ontmoeting en de duur van het contact met die persoon. Dergelijke informatie maakt het mogelijk voor ziekenhuizen en tehuizen om onmiddellijk te reageren en te beginnen met tegenmaatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het toezicht van onregelmatige hart patronen

Vroegtijdige detectie van hart- en vaatziektes kan het verschil zijn tussen leven en dood en door bewust te zijn van vroege tekens van hartproblemen kan men misschien levensbedreigende gevolgen, die vaak gepaard gaan met de ziekte detecteren en voorkomen. De ziekte- en sterfcijfers dalen drastisch bij patiënten die tijdens de eerste twee uren na de herkenning van de symptomen van een acuut hartinfarct therapeutische behandelingen krijgen. Met de toenemende statistieken van cardiovasculaire problemen is het toezicht en het opsporen van onregelmatige hart patronen essentieel voor het voorkomen van sterftegevallen. Onze Watcherr monitor heeft een configureerbaar hartslag meetsysteem dat een alarm geeft aan de dichtstbijzijnde hulpverlener wanneer de monitor een hartslag onder of boven het minimale vooraf geconfigureerde waarde registreert. Op deze manier kunnen hartgerelateerde noodsituaties vroeg gedetecteerd worden en dus kunnen complicaties voorkomen worden.

Verbeterde cognitie met vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer

Volgens Alzheimer’s Disease International kan het gebruik van anti-dementiemedicijnen voor een groter deel van de tijd sinds het begin van de symptomen gepaard worden met minder cognitieve achteruitgang en een langere overleving. Sterker nog, volgens het Japanse Bureau of Social Welfare and Public Health zou het zelfs mogelijk zijn om de progressie van dementie te vertragen door medicatie en andere behandelingen tijdens de vroege stadia van de ziekte en door passende zorg voor de specifieke patiënt. Patiënten met dementie of de ziekte van Alzheimer lijden vaak aan desoriëntatie en zouden daardoor van de gebouwen wegdwalen. Ons bewakingssysteem Watcherr kan patiënten en bewoners met Alzheimer en dementie veilig houden. Het systeem heeft een direct alarmsysteem dat gebruikmaakt van BLE-technologie. Het detecteert of een bewoner een vooraf bepaald gebied binnen een gebouw verlaat en detecteert via AGPS of een bewoner buiten het gebouw vertrekt. Zodra dit wordt gedetecteerd, wordt een zorgverlener gewaarschuwd en kan deze de patiënt of bewoner vinden en hem of haar helpen met zijn of haar behoeften. Dit zorgt ervoor dat familieleden en geliefden veilig zijn en dat hun situatie altijd in de gaten wordt gehouden, wat zorgt voor gemoedsrust.

Krijg hulp bij het voorspellen en voorkomen van ziektes

Indien u help nodig heeft bij het voorspellen en voorkomen van ziektes voor uw ziekenhuis of tehuis, neem dan contact met ons op.

 

Sommige functies zijn nog onderhevig aan klinische studies en zijn derhalve nog niet commercieel beschikbaar. Op de Medica Trade Fair (Düsseldorf, Duitsland) geven wij op 14-17 november 2022 een demonstratie van onze systemen.

Wilt u Watcherr laten installeren?

Boek een demonstratie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.