fbpx Skip to main content

Ouderdom is een gevoelige fase in het leven. Lichaam en geest van de oudere functioneren niet meer zoals vroeger, wat kan leiden tot een voor hen verwarrende en zorgwekkende periode. Om deze en vele andere redenen is goede geriatrische zorg in de samenleving belangrijk.

Als mensen ouder worden, hebben ze veel zorg en aandacht nodig, en die verdienen ze ook. Geriatrische zorg heeft tot doel de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen te ondersteunen om hen zo gelukkig en gezond mogelijk te houden. Hier zijn zeven redenen waarom geriatrie zo’n belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg vormt.

Ouderen zijn gevoeliger voor lichamelijke gezondheidsklachten

Naarmate iemand ouder wordt, is het niet te voorkomen dat het lichaam zwakker en fragieler wordt. Het lichaam wordt door grote of kleine gezondheidsklachten getroffen, waar het tegen moet strijden en van moet herstellen. Ouderen zijn gevoeliger voor chronische ziektes zoals hartklachten, diabetes, artritis, of kanker. Bovendien reageert het lichaam niet altijd meer zo goed op bepaalde medicatie, waardoor vaker controles nodig zijn om te kunnen bepalen hoe het lichaam op de ziekte en medicatie reageert. Ouderen hebben daarom constante en persoonlijke zorg nodig om op een zo gezond mogelijke manier te kunnen leven.

Dementie komt vaak voor bij ouderen

Niet alleen het lichaam wordt ouder, de geest veroudert ook. Volgens de WHO leiden wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen aan dementie, een ziekte die geheugenverlies veroorzaakt en het uitvoeren van gebruikelijke dagelijkse activiteiten verhindert. Dementie komt het vaakst voor bij ouderen en voor permanent toezicht en zorg worden velen van hen daarom ondergebracht in woon-zorgcentra. Aangezien dementie een achteruitgang van het geheugen en denkvermogen veroorzaakt is een professionele opleiding voor het betrokken zorgpersoneel cruciaal zodat zij op een goede manier kunnen omgaan met ouderen die zich verward en chaotisch kunnen voelen. Dementiepatiënten kunnen zonder de juiste zorg een gevaar voor zichzelf of anderen zijn omdat zij zich soms gewelddadig gedragen naar de mensen om hen heen, waaronder familieleden en vrienden.

Verbetering van de levenskwaliteit van ouderen

Binnen de gehele samenleving zou niet simpelweg moeten worden gestreefd naar het verlengen van het leven van ouderen: behoud van een hoge kwaliteit van leven is ook van belang. Ouderen verdienen alle noodzakelijke zorg om hen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven leven, zonder dat zij het gevoel hebben dat zij anderen om hen heen tot last zijn. Geriatrisch verzorgenden moeten hun aandacht daarom niet slechts richten op de lichamelijke zorg, maar ook het geestelijke welzijn in het oog houden. Veel geriatrische professionals benadrukken het belang van fysieke bezigheid zoals wandelen of yoga voor wie daartoe in staat is. Hierdoor verbetert niet alleen het evenwicht en coördinatie waardoor de kans op vallen afneemt, het verhoogt ook de hoeveelheid gelukshormonen endorfine en dopamine in de hersenen.

Goed opgeleide professionals kunnen gezondheidsklachten opmerken en voorkomen

Ouderen zijn gevoeliger voor ernstige gezondheidsrisico’s en ziekten. Het is daarom van levensbelang dat eventuele gezondheidsklachten opgemerkt en behandeld worden voordat ze ernstig worden. Het lichaam is anders wellicht niet meer in staat te herstellen. Geriatrische zorgprofessionals zoals verzorgenden in woon-zorgcentra, zijn specifiek opgeleid om de eerste tekenen van dergelijke gezondheidsrisico’s op te merken en te voorkomen dat de klachten verergeren. Het is daarom belangrijk dat ouderen regelmatig alle professionele aandacht krijgen die zij nodig hebben, omdat in sommige gevallen ernstige aandoeningen die tot de dood leiden met de juiste zorg hadden kunnen worden voorkomen. Letsel ten gevolge van een ongeluk zoals een val kan ook worden voorkomen omdat zorgverstrekkers onmiddellijk voor alle zorgbehoeften beschikbaar zijn. Met het Watcherr systeem kunnen bepaalde aandoeningen en ongevallen zelfs voorkomen worden omdat zorgverstrekkers ogenblikkelijk op potentiële gezondheidsrisico’s worden geattendeerd. Deze kunnen hierdoor onmiddellijk worden behandeld.

Woon-zorgcentra bieden ouderen een gemeenschap van leeftijdsgenoten

Geriatrische zorg in woon-zorgcentra is ook belangrijk om ouderen een plaats te bieden waar ze terecht kunnen als zij niet langer zelfstandig kunnen wonen en, waar in een gastvrije omgeving, 24 uur per dag de juiste zorg beschikbaar is. Woon-zorgcentra bieden ouderen tevens een gemeenschap van mensen in dezelfde levensfase als zij zelf en hoewel iedereen een verschillende achtergrond heeft, kunnen zij zo nieuwe vriendschappen sluiten en hun laatste jaren doorbrengen in een gemeenschap van leeftijdsgenoten. Ouderen voelen verwantschap en lopen minder kans zich eenzaam te voelen doordat ze contact hebben met mensen die dezelfde of soortgelijke ervaringen delen.

Familieleden van ouderen in woon-zorgcentra zijn gerustgesteld

Helaas hebben niet alle gezinnen de tijd en ruimte om voor hun oudere familieleden te zorgen. Soms hebben mensen het simpelweg te druk met werk of andere verantwoordelijkheden om de ouderen de zorg en aandacht te geven die zij nodig hebben en verdienen. Daarom is verhuizen naar een woon-zorgcentrum in sommige gevallen het beste voor zowel de oudere als de naaste familie. De oudere ontvangt de juiste zorg van gekwalificeerde en ervaren zorgverstrekkers en de naaste familie is gerustgesteld dat de oudere in goede handen is en de rest van zijn leven gelukkig en gezond kan doorbrengen.

Zorgverstrekkers helpen eenzaamheid voorkomen

Jammer genoeg hebben niet alle ouderen familie of andere personen die hen in voorkomend geval kunnen verzorgen. Eenzaamheid kan leiden tot ernstige geestelijke gezondheidsklachten, die op hun beurt iemands lichamelijke toestand beïnvloeden. Het is zelfs zo dat eenzame mensen 50% meer kans hebben vroegtijdig te overlijden dan mensen die zich met een gemeenschap verbonden voelen. In plaats van een woon-zorgcentrum, kan men ook thuis een verzorger in dienst nemen zodat men dezelfde kwaliteit zorg ontvangt terwijl men thuis kan blijven wonen. Sommige ouderen blijven liever in hun eigen huis omdat zij zich dan zelfstandiger voelen en ze hun levensstijl minder ingrijpend hoeven te veranderen. Deze verzorgers staan vaak erg dicht bij de persoon die ze verzorgen en bieden 24 uur per dag, zeven dagen per week gezondheidsbijstand. Dit helpt tevens eenzaamheid te voorkomen.

Geriatrie is een enorm belangrijke component van de gezondheidszorg die niet over het hoofd mag worden gezien. Naarmate mensen ouder worden, verdienen zij nog meer zorg en aandacht dan toen zij jonger waren, omdat hun lichaam met het ouder worden zwakker wordt en ziekten niet gemakkelijk meer kan afweren. Als samenleving moeten wij ernaar streven het leven van ouderen zo goed mogelijk te maken, en dat kan alleen met de juiste zorg en aandacht van zorgverstrekkers.

 

Sommige functies zijn nog onderhevig aan klinische studies en zijn derhalve nog niet commercieel beschikbaar. Op de Medica Trade Fair (Düsseldorf, Duitsland) geven wij op 14-17 november 2022 een demonstratie van onze systemen.

Wilt u Watcherr laten installeren?

Boek een demonstratie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.