fbpx Skip to main content

Wat is GDPR?

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit rechtskader bevat duidelijke richtsnoeren voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van personen die in de Europese Unie wonen, met een sterke nadruk op het recht van een individu op inzage.

Wat is de invloed van de AVG op de zorgsector?

Op het eerste gezicht is het duidelijk dat de zorgsector te maken heeft met een grote hoeveelheid gevoelige persoonsgegevens, waarvan de meeste cruciaal zijn als het gaat om de zorg voor een individu. Zorgverleners moeten eenvoudig en snel toegang hebben tot de geschiedenis, symptomen en het behandelplan van hun patiënt om het hoogste niveau van zorg te kunnen bieden.

Artikel 4, lid 15, AVG classificeert alle “persoonsgegevens met betrekking tot de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een persoon, met name het verlenen van gezondheidsdiensten, die informatie over hun gezondheidsstatus onthullen”, evenals persoonsgegevens van een speciale categorie. Dit betekent dat de gegevens gevoelig zijn en daarom is het van het grootste belang om ze veilig te houden.

Wat is de big data en hoe kan het worden beïnvloed?

De big data zijn gigantische hoeveelheden gegevens die gebruikt worden om daaruit bruikbare inzichten te destilleren. In de gezondheidszorg zijn dit grote hoeveelheden informatie die wordt gegenereerd als gevolg van de adoptie van digitale technologieën die patiëntendossiers verzamelen en helpen bij het beheren van instellingen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd door middel van kunstmatige intelligentie, waardoor ruwe getallen worden omgezet in kennis die kan worden gebruikt om de hele industrie ten goede te komen.

De toepassing van big data-analyse in de gezondheidszorg heeft al golven van positieve veranderingen teweeggebracht die talloze levens hebben gered. Het stelt onderzoekers en zorgverleners in staat om het grotere geheel te zien, patronen te begrijpen die ziekte kunnen voorkomen, de verspreiding van pandemieën te modelleren, ziekten te genezen en de operationele kosten te verlagen. Sommige bedrijven maken gebruik van dergelijke technologie om een eenvoudig digitaal systeem te creëren voor individuen om hun eigen gezondheid te beheren.

Hoe kunt u uw gegevens conform houden met de AVG?

Bij het omgaan met zulke grote hoeveelheden gevoelige, maar vitale gegevens is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de gebruikte methodologie voldoet aan de normen van de AVG. Dit zal niet alleen bedrijven beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, maar zal ook de geest van de patiënt op zijn gemak stellen dat hun medische en gezondheidsgegevens veilig zijn.

Transparantie met patiënten

Alle patiënten moeten op de hoogte worden gebracht van de manier waarop hun gegevens worden gebruikt en eventuele derden waarmee hun gegevens zullen worden gedeeld, evenals eventuele beveiligingsmaatregelen. Dit alles moet op een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen manier in een overeenkomst voor het delen van gegevens worden geschreven.

Bewustwording bij medewerkers

Het personeel krijgt regelmatig een opleiding op het gebied van gegevensbescherming. Dit zal ervoor zorgen dat de beste werkmethoden worden gebruikt waardoor het risico op interne datalekken als gevolg van menselijke fouten tot een minimum wordt beperkt.

Verwerken en alleen delen van de persoonsgegevens als dit echt nodig is

Alle gezondheidsgegevens moeten minimaal worden verwerkt en alleen worden gedeeld als dat nodig is. Aangezien ongeautoriseerde openbaarmaking een ernstige impact kan hebben op het leven van de patiënt, moet de manier waarop gegevens worden verzameld, opgeslagen en overgedragen op een erg veilige manier gebeuren door het versleutelen van gegevens (encryptie), door beperkt toegang te verlenen door andere efficiënte beveilingsvormen.

Anonimiteit

Wanneer big data voor analytische doeleinden worden gebruikt, kan informatie worden geanonimiseerd, waarbij elk individu wordt opgeslagen als een gegevenspunt terwijl identificerende informatie wordt weggelaten. Dit maakt het nog steeds mogelijk onderzoek te verrichten met grote steekproefpopulaties zonder het risico dat gegevens uitlekken waardoor het recht op privacy van een individu in het gedrang zou kunnen komen.

Bestaat er zoiets als te veel data?

Het lijkt alsof we een eindeloze hoeveelheid gegevens tot onze beschikking hebben, maar waar trekken we de grens? Volgens de GDPR moeten we dataminimalisatie oefenen, alleen het bewaren van ‘essentiële gegevens’ waarvoor expliciet gebruik van wordt gemaakt. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk gegevens verzamelen, zodat we er iets zinvols uit kunnen halen, maar tegelijkertijd zijn we beperkt om alleen de gegevens te bewaren die we nodig hebben.

Uiteindelijk maakt big data deel uit van ons leven in dit digitale tijdperk en de voordelen ervan zijn duidelijk. We hebben gezien hoe big data al dagelijks wordt gebruikt om levens te redden en een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg. We moeten streven naar een evenwicht waar nuttige gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt terwijl we ervoor moeten zorgen dat de privacy van elk van de personen in onze zorg een topprioriteit blijft.

 

Sommige functies zijn nog onderhevig aan klinische studies en zijn derhalve nog niet commercieel beschikbaar. Op de Medica Trade Fair (Düsseldorf, Duitsland) geven wij op 14-17 november 2022 een demonstratie van onze systemen.

Wilt u Watcherr laten installeren?

Boek een demonstratie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op onze website als op andere media.