Hoe Werkt Het?

Het Watcherr systeem stuurt verzorgenden in een vroeg stadium automatische en ogenblikkelijke berichten met informatie over gezondheidsrisico’s voor een bewoner, zoals potentieel valrisico, afwijkende slaappatronen, urine- en gastro-enterologische problemen…

Watcherr kan tevens ingezet worden in de bestrijding van COVID-19. De locatie van bewoners, personeel, bezoekers en apparatuur kan gevolgd worden – het systeem geeft de precieze locatie van de afgelopen 14 dagen te bepalen.

Play Video Vermijd COVID-19!
Customizable software

Voortdurende monitoring

Watcherr meet de hartslag voortdurend en verstuurt een automatische melding als deze afwijkt van het gebruikelijke patroon, in geval van een valincident, als een vooraf bepaald gebied verlaten wordt, of indien contact met de huid verbroken wordt.

Gecombineerde lokalisatie binnen- en buitenshuis

We bieden de mogelijkheid om de locatie van apparatuur, personeel, en bewoners/patiënten zowel binnen- als buitenshuis te volgen.

Play Video Bekijk de video – 29 seconden
Customizable software

Volledig aanpasbare software met data analyse

Dankzij complexe algoritmen en data analyses bieden wij verschillende oplossingen om zowel winst als kwaliteit te verhogen, inclusief preventieve maatregelen om bijvoorbeeld valincidenten te voorkomen of op te merken.

Wilt u Watcherr laten installeren of partner worden?

Contacteer ons